هیچ محصولی یافت نشد.

رولبرینگ کف گرد استوانه ای SKF

رولبرینگ های کف گرد استوانه ای SKF برای تحمل بارهای محوری سنگین و بارهای ضربه ای طراحی شده اند. آن ها نباید تحت هیچ گونه بار شعاعی قرار بگیرند. این رولبرینگ ها بسیار سفت هستند و به فضای محوری کمی نیاز دارند. مزایای استفاده از رولبرینگ کف گرد استوانه ای SKF:

  • طراحی قابل تفکیک: واشر شافت، واشر محفظه، غلتک استوانه ای و مجموعه قفس را می توان به طور جداگانه نصب کرد.
  • افزایش عمر مفید بلبرینگ: برای جلوگیری از پیک های تنش، انتهای غلتک ها اندکی آزادی دارد تا تماس بین خط مسیر حرکت و غلتک ها تغییر کند.

کاربردها:

در اینجا نمونه‌هایی از کاربردهایی وجود دارد که در آنها می‌توان از رولبرینگ های کف گرد استوانه‌ای SKF استفاده کرد:

  • گیربکس های صنعتی
  • ابزارهای ماشینی
  • کامیون، تریلر و اتوبوس

شرکت SKF، رولبرینگ های کف گرد استوانه ای را در سری‌های مختلف عرضه می‌کند:

  • بلبرینگ های سری 811 و 812 با یک ردیف غلتک؛ آنها عمدتاً در کاربردهایی استفاده می شوند که بلبرینگ های کف گرد ظرفیت حمل بار کافی ندارند.

  • بلبرینگ های سری 893 و 894  با دو ردیف غلتک

انواع رولبرینگ کف گرد استوانه ای SKF

1- بلبرینگ های تک جهته (Single direction bearings):

طبق استاندارد، رولبرینگ های کف گرد استوانه ای به‌ عنوان بلبرینگ های تک جهته موجود هستند  و می‌توانند بارهای محوری را فقط در یک جهت تحمل کنند.


2- بلبرینگ های دو جهته (Double direction bearings):

می توانند بارهای محوری را در هر دو جهت تحمل کنند و با ترکیب دو مجموعه غلتک استوانه ای و قفس و دو واشر بلبرینگ با یک واشر میانی ساخته می شوند. بسته به نوع طراحی، واشر میانی می تواند شافت یا محفظه باشد.

واشرهای میانی باید سطح و سختی مشابه واشرهای بلبرینگ های اس کا اف داشته باشند. شرکت SKF واشرهای میانی را عرضه نمی کند، اما مشخصات مواد و داده های ابعادی را در صورت درخواست ارائه می دهد.


3- مجموعه قفس و غلتک استوانه ای (Cylindrical roller and cage thrust assemblies):

این مجموعه با پیشوند K مشخص می شوند  و  بارهای محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند که قابل ترکیب با واشرهای سری WS، GS و LS (برینگ واشر) نیز می باشند.

می توان در بعضی کاربردها مانند موارد زیر بدون واشر استفاده کرد:

  • اجزای مجاور می توانند به عنوان مسیرهای حرکت غلتک ها عمل کنند.
  • چینش بلبرینگی با ارتفاع مقطع محوری کم مورد نیاز است.